Sponsoring

Har du frågor angående sponsring av olika välgörande ändamål ber vi dig kontakta oss här. Du kan hjälpa oss ta ställning till din önskan om samarbete genom att inkludera följande information när du kontaktar oss:

  • Beskrivning av projektet/eventet
  • Ev. vilken typ av produkter som önskas
  • Vad förväntar ni er från Fuuk?
  • Vad får Fuuk ut av sponsorsamarbetet?

Var uppmärksam på att Fuuk inte erbjuder sponsring i form av  pengar. Vi kan endast erbjuda sponsring i form av produkter, som finns  tillgängliga i vår webbutik.